ZARARLI CEMİYETLER - Sosyal İçerik Platformu
Chia Tohumu Nedir Kilo Verdirir Mi

Sıradaki içerik:

Chia Tohumu Nedir Kilo Verdirir Mi

e
sv

ZARARLI CEMİYETLER

71 okunma — 14 Ocak 2020 22:44

ZARARLI CEMİYETLER

Zararlı cemiyetler. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın yürürlüğe Anadolu’da işgaller başladı. Bu işgaller sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun gücü ve otoritesi daha da sarsıldı. Ülkenin içinde bulunduğu bu karışıklık ortamında ulusal varlığımıza dokuncalı bir takım dernekler kuruldu.
Bu dernekleri iki grupta toplayabiliriz;

1- AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER(DERNEKLER):

Osmanlı İmparatorluğu’nda çeşitli soy ve inançtaki azınlıklar huzur içinde yaşamışlardı. Ancak, işgaller
sırasında azınlıkların bir kısmı işgalci güçlerle işbirliği yaptılar. Kurdukları derneklerle ülkemiz aleyhine çalışmalara başladılar.

a) Mavri Mira Cemiyeti: İstanbul’da ulunan Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı olarak kuruldu. Yunan
hükümetinden yardım görüp emir alıyordu. Amacı eski Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmaktı. Rum okullarındaki
b) Pontus Rum Cemiyeti: Merkezi İstanbul’da bulunan bu dernek, Doğu ve Orta Karadeniz kıyılarında merkezi Samsun olan Pontus Rum Devleti kurmayı amaçlıyordu. Dernek bu amacı gerçekleştirmek için yörede faaliyet gösteren silahlı Rum çetelerine destek veriyordu.
c) Ermenilerin Kurduğu Cemiyetler. Rumların ayrılıkçı çabalarının yoğunlaştığı bu dönemde Ermenilerin de bazı dernekler kurdukları görüldü. Ermeniler’in kurduğu Hınçak ve Taşnak gibi kuruluşlar Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devletinin kurulması için çalışıyorlardı.

Azınlıkların kurdukları bu derneklerin ortak amacı, karışıklık çıkarıp güvenliği bozmak ve Mondros Ateşkes
Antlaşması’nın yedinci ve yirmi dördüncü maddesinin uygulanmasını sağlamaktı.

2- OSMANLI VATANDAŞLARI TARAFINDAN KURULAN ZARARLI CEMİYETLER:
Bu gruptaki dernekler, ulusal birlik ve beraberliği bozucu, işgalci devletlerle işbirliği içinde tutumlar
sergilemişlerdir.

a) Kürt Teali Cemiyeti: Merkezi İstanbul’da bulunan bu dernek, başta İngilizler olmak üzere işgalci devletlerden destek görmüştür. Derneğin amacı, yabancı bir devletin koruyuculuğu altında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir Kürt devleti kurmaktı.
b) Teali İslam Cemiyeti: İstanbul’da bulunan bazı medreselerin müderrrisleri (öğretim görevlileri) tarafından kuruldu.
c) İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İstanbul’da kurulan bu dernek, Osmanlı İmparatorluğu’nun varlığını devam ettirebilmesinin İngiltere’nin dostluğuna bağlı olduğunu savunuyordu. Ulusal mücadeleyi engelleyici bir tutum takınan derneğe bazı Osmanlı devlet adamları da üye olmuşlardır.
d) Wilson Prensipleri (ilkeleri) Cemiyeti: Bu cemiyet Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunun ABD mandası altına girilmesiyle mümkün olabileceğini savunuyordu.

Bu derneklerin dışında padişah ve Hilafet makamına bağlı olarak faaliyet gösteren partiler de vardı. Bu
partilerin en önemlileri Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası idi.

Ulusal varlığa düşman olan bu dernek ve partilerin ortak amacı ulusal mücadeleye karşı olmalarıdır. Ayrıca
yurdun kurtuluşunun yabancı bir devletin koruyuculuğu altına girmekle sağlanabileceğini savunmaktır.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli