Kuyucu Murat Paşa Kimdir - Sosyal İçerik Platformu
Eğitimde Temelden Gelen Başarı Nasıl Sağlanır

Sıradaki içerik:

Eğitimde Temelden Gelen Başarı Nasıl Sağlanır

e
sv

Kuyucu Murat Paşa Kimdir

78 okunma — 17 Aralık 2019 20:03

Kuyucu Murat Paşa Kimdir?

Kuyucu murat paşa kimdir?Kuyucu Murat Paşa Osmanlı için oldukça önemli bir isimdir. Bu kadar önemli olmasına rağmen Kuyucu Murat Paşa ile ilgili net bir doğum tarihi bilinmemektedir. Kuyucu Murat Paşa’nın asıl hayatı ve Osmanlı’daki yeri ilk olarak Rumeli’den devşirme olarak getirilmesiyle başladı. Rumeli’den alınarak İstanbul’a devşirme gelen Murat Paşa çeşitli eğitimlerle Osmanlı’daki yerini de sabitlemeyi başarmıştır.

Murat Paşa Osmanlı’ya katılmakla beraber çeşitli eğitimlerle de kendisini yetiştirmiştir. Özellikle Enderun mektebinde aldığı eğitimler sayesinde daha çok İslam terbiyesi ile yetiştirilmiştir. Daha sonra da eğitimleri bitirerek Osmanlı’da çeşitli görevlere getirilmiştir.

Kuyucu Murat Paşa ve Görevleri

Kuyucu Murat Paşa özellikle Mısır’da gösterdiği üstün başarılar sayesinde dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Bu başarılarından ötürü de ilk olarak Kuyucu Murat Paşa’ya kethüdalık görevi verilmiştir. Bu görev Murat Paşa’ya1554 yılında Mısır Valisi tarafından verilmiştir. Bu görevlerden sonra ise önce Sancakbeyliği daha sonra da Emir-i Hac’lık görevlerine getirildi.

Görevleri boyunca Kuyucu Murat Paşa çeşitli fetihlerde de görev almıştır. Her başarılı fetih sonrasında ise kendisine farklı ve rütbeli görevler verilmiştir. Özellikle 1569 yılında Yemen’in fethine katılan Kuyucu Murat Paşa bu görevi Mısır Beylerbeyi Koca Sinan Paşa ile yürütmüştür. Elde ettiği başarılar sonrasında ise Yemen’e önce vali daha sonra ise beylerbeyi olarak tayin edilmiştir.

Kuyucu Murat Paşa’nın Yaptığı Çalışmalar

Kuyucu Murat Paşa aldığı her görevden sonra çeşitli faaliyetlerle bulunduğu bölgeyi de desteklemiştir. İlk olarak Yemen beylerbeyi görevini aldıktan sonra bu bölgede imar faaliyetlerinde bulunmuştur. Yine aynı dönemlerde Sana Kasrı’nda cami yaptırmıştır. Ayrıca Nakim Dağı’ndan da su getirme tesisleri inşa ederek halkın daha refah içerisinde yaşamasını sağlamıştır.

Kuyucu Murat Paşa, devlet içerisinde aldığı her rütbeyi en iyi şekilde yürütmüştür. Sadece devleti için değil aynı zamanda da halkı için en iyisini yapmaya çalışmıştır. Sosyal bir yönetici vasfı bulunan Kuyucu Murat Paşa halkın refah ve huzur içerisinde yaşaması için faaliyetlerini sürdürmüştür.

Murat Paşa ve Lakabı

Kuyucu Murat Paşa’nın Kuyucu lakabını almasının bir hikayesi vardır. Hikayenin başlangıcı 1585 senesinde olmuştur. Bu yıllarda Murat Paşa Karaman Beylerbeyi görevini yürütüyordu. Özdemiroğlu Osman Paşa’nın komutası ile beraber Tebriz Seferine katıldı. Tebriz civarında savaşı sürdüren Murat Paşa savaşın en önemli ve kritik anında atından düşmüştür. Atından düşen Murat Paşa savaş meydanında bulunan bir kuyuya düşer.

Kuyuya düşmesi ile beraber Murat Paşa Hamza Mirza kumandasında bulunan Safevi askerlerince esir alınır ve hapsedilir. 1590 yılına kadar esir şekilde kalan Murat Paşa kuyuya düştüğü için de Kuyucu lakabını alır ve Kuyucu Murat Paşa adıyla anılmaya başlar. Esirlikten de Osmanlı-Safevi Antlaşması sayesinde kurtularak, yurduna döner.

Kuyucu Murat Paşa ve İmzaladığı Anlaşmalar

Kuyucu Murat Paşa 1606 tarihinde Engürüs Serdarı olarak yeni görevine başladı. Görevi ile beraber çeşitli anlaşmaları da imzaladı. Özellikle 1593 senesinden itibaren devam eden Avusturya Savaşı Kuyucu Murat Paşa’nın imzaladığı anlaşma ile son buldu. Bu savaş Murat Paşa ile imzalanan Zitvatoruk Antlaşmasını ile son buldu.

Kuyucu Murat Paşa sadece anlaşmalar ile değil pek çok kez çeşitli isyanlarla da uğraşmıştır. Özellikle İran meselesi haline gelen ve Suriye’den başlayan isyanlar Kuyucu Murat Paşa’yı çok oyalamıştır. Celali İsyanları olarak bilinen bu isyanlar için 1606 yılında Murat Paşa bölgeye sadrazam olarak tayin edildi. Bu tarihten sonra da Osmanlı için daha düzenli ve dirlik dolu günler geldi.

Kuyucu Murat Paşa ölümü

Kuyucu Murat Paşa ölümü ise 6 Ağustos 1611 tarihinde olmuştur. Pek çok savaşa ve isyanın durdurulmasına katılan Murat Paşa, neredeyse 90 yaşında Diyarbakır’da hayatını kaybetmiştir. Naaşı ise kendisi tarafından İstanbul’da yaptırılan bir medresenin türbesine defin edilmiştir. Kuyucu Murat Paşa ölümü o dönemlerde özellikle halk tarafından büyük üzüntüyle karşılanmıştır.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli