Volkanik Faaliyetler Ve Biyolojik Yaşam - Sosyal İçerik Platformu
Siroz Tedavisi

Sıradaki içerik:

Siroz Tedavisi

e
sv

Volkanik Faaliyetler Ve Biyolojik Yaşam

55 okunma — 17 Aralık 2017 11:35

Volkanik Faaliyetler Ve Biyolojik Yaşam

Volkanik Faaliyetler

Volkanik Faaliyetler Ve Biyolojik Yaşam Yer altında, yerin derin noktalarında bulunan magmanın, yer kabuğunun zayıf olduğu yerlerden yeryüzüne çıkmasına volkanizma denir.

Bu sırada volkanizma katı, sıvı, gaz halinde yeryüzünde yerini alır. Yeryüzüne çıkan maddeler lav diye adlandırılırken, katı madde olarak tüf ve kül olmak üzere iki madde bulunur. Karbon, su buharı, azot ve kükürt ise gazlar sınıfına girer.

Volkanik Faaliyetlerin Biyolojik Yaşam Üzerine Etkisi

Volkanik patlamaların yaşam üzerine etkisi bilim insanları tarafından birçok araştırmalara konu olmuştur. Bu araştırmalarda elde ettikleri veriler ışığında, canlı yaşam üzerinde hem olumlu hem de olumsuz bir etki bıraktığı saptanmıştır.

Yapılan bir takım gözlemlere göre volkanik patlamaların iklimi etkilediği gibi buna bağlı olarak insan, hayvan ve bitkiler üzerinde de pek çok etki bırakmıştır. Bu etki olumsuz olduğu gibi olumlu etkilerinde olduğu görülmüştür. Olumlu olmasının en temel sebeplerinden biri toprağın mineral bakımından zengin olması diyebiliriz. Çünkü yer altında bulunan mineralce zengin bulunan materyaller yeryüzüne çıkar. Böylece toprak verimli olur ve insanlar bunu tarım alanında değerlendirirler. Bu yüzden volkanik alanlarda yerleşim tehlikeli olmasına rağmen insanlar tehlikenin farkında olduğu halde bu alanlarda tarım yapıp yerleşim yer kurarlar. Bir diğer olumlu yanı ise yeraltı bakımından zengin madenlerden oluşması diyebiliriz. Son olarak ise bu tür patlamalar sonucu oluşan şekiller insanların ilgisini çeker ve turizm açısından önemli bir yere sahip olur.

Volkanik faaliyetlerin yaşam üzerinde olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de mevcuttur. Patlama sonucunda çıkan maddeler havayı kirletir, iklim değişikliğine sebebiyet verebilir. Buna bağlı olarak doğal yaşam ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalabilir. Havaya karışan kül ve lav maddeleri insan yaşamını büyük ölçüde etkiler, çeşitli sağlık sorunlarını gündeme getirebilir. Özellikle çıkan sülfür maddesi insan akciğerlerini büyük ölçüde etkiler.

Sonuç olarak volkanik faaliyetlerin yaşam üzerinde hem olumlu hem de olumsuz yanları bulunmaktadır. Bilim insanları bu konuda hemfikirdir. Yapılan derin araştırmalar sonucunda çıkan gazlar güneş ışınlarını etkisi altına alarak sadece yayılış gösterdiği alanı değil, tüm Dünya’yı etkisi altına alır. Bu da yaşam açısından büyük tehdit oluşturur.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli