KVKK Başvuru Formu - Sosyal İçerik Platformu

KVKK Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
Noter vasıtasıyla,
İadeli Taahhütlü posta yoluyla
Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunun da tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU ADRESİ AÇIKLAMALAR
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimlik ibraz ederek başvurması), Noter Vasıtasıyla yada İadeli Taahhütlü Posta Yoluyla
Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sok. No:4 İç Kapı No:20 Ataşehir/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Elektronik İmza, Mobil İmza ya da İçerik Satış’ta Müşterinin Kayıt Olurken Kullandığı E-Mail Adresi ile info@sosyalicerik.net E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) Yoluyla Kep adresinizi yazınız E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30(Otuz) gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
Ad-Soyad
TC Kimlik Numarası(Yabancıl ar için uyruğu, pasaport numarası veya kimlik
numarası):
Telefon Numarası:
E-posta:
(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Tebligata İlişkin Ev/İş Adresi:

*Yukarıdaki bilgiler Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca alınmaktadır.
Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz:
Müşteri
Ziyaretçi Çalışan Adayı
İş Ortağı
Diğer (Lütfen aşağıda detaylarını açıklayınız)
Şirketimizle olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz:
Lütfen KVK K kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti, resmi kimlik yerine geçen diğer belgeler vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Yapılan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 5. bendi ve 7. maddesine uygun olarak ücretlendirilebilecektir.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.